گروه های آموزشی مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی طالقانی

گروه ارتوپدی

مدیر گروه

دکتر کیخسرو مردان پور

متخصص ارتوپدی – فلوشیپ دست

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای گروه

دکتر کیخسرو مردان پور (متخصص ارتوپدی و فلوشیپ دست – عضو هیئت علمی و استاد تمام)

دکتر مازیار ملک زاده (متخصص ارتوپدی – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر وحید فیض الهی (متخصص ارتوپدی – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر علی موسی پور (متخصص ارتوپدی – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر رسول قرخان ملکی (متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر کامران افتخاری ( متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر علیرضا پولاد (متخصص ارتوپدی وعضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر محمدرضا پور بی ازار ( متخصص ارتوپدی و همکار آموزشی)

دستیاران گروه

دکتر نادر بهرامی (دستیار سال چهارم)

دکتر سلام قمری (دستیار سال چهارم)

دکتر جواد ویسی (دستیار سال چهارم)

دکتر امیر آخشی (دستیار سال چهارم)

دکتر وحید راستگو (دستیار سال سوم)

دکتر محمدرضا انور (دستیار سال سوم)

دکتر سینا حقیقت (دستیار سال سوم)

دکتر میلاد پوردلاور (دستیار سال سوم)

دکتر فرشید بیگزاده (دستیار سال دوم)

دکتر مسعود قزلسفلو (دستیار سال اول)

دکتر آرمان محمدی (دستیار سال اول)

دکتر عادل سجادی (دستیار سال اول)

دکتر پگاه توکلی (دستیار سال اول)

دکتر یوسف هاتف نیا (دستیار سال اول)

گروه جراحی مغز و اعصاب

مدیر گروه

دکتر حمیدرضا سعیدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب 

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای گروه

دکتر سیدرضا باقری (متخصص جراحی مغز و اعصاب- عضو هیئت علمی و دانشیار)

دکتر رضا فتاحیان (متخصص جراحی مغز و اعصاب- عضو هیئت علمی و دانشیار)

دکتر ایران چنیده (متخصص جراحی مغز و اعصاب – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر احسان علیمحمدی (متخصص جراحی مغز و اعصاب – عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر محمدرضا اکرمی (متخصص جراحی مغز و اعصاب و فلوشیپ اسپاین- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر سعید قارویی ( متخصص جراحی مغز و اعصاب- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر رستگار رحمانی (متخصص جراحی مغز و اعصاب- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر پژمان سلیمانی ( متخصص جراحی مغز و اعصاب- همکار اموزشی)

دستیاران گروه

دکتر عرفان فارسیان (دستیار سال چهارم)

دکتر مهران بهرامی بوکانی (دستیار سال سوم)

دکتر علی شوقی (دستیار سال سوم)

دکتر محمد حسن پور(دستیار سال دوم)

دکتر محمد امین تحویلیان (دستیار سال دوم)

دکتر فرید مرادی (دستیار سال دوم)

دکتر ساسان علاقه مند (دستیار سال اول)

دکتر میلاد بابایی گیلانی(دستیار سال اول)

 

 

گروه طب اورژانس

مدیر گروه

دکتر محمدرضا فرنیا

متخصص طب اورژانس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای گروه

دکتر هومن رفیعی (متخصص طب اورژانس- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر امیر حسین میثمی(متخصص طب اورژانس- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر شهروز تبریزی (متخصص طب اورژانس – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر محمدرضا رضایی(متخصص طب اورژانس – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر برضا رضایی (متخصص طب اورژانس – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر رضا فرهمندراد (متخصص طب اورژانس – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر بهاره باغچی (متخصص طب اورژانس – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر عبدالرحمن پرنا (متخصص طب اورژانس – همکار آموزشی)

دکتر فرشید فرهادی(متخصص طب اورژانس – همکار آموزشی)

دکتر نغمه حیدریان ( متخصص طب اورژانس – همکار آموزشی)

گروه بیهوشی

اعضای گروه

دکتر خسرو فرهادی (متخصص بیهوشی- عضو هیئت علمی و دانشیار)

دکتر بهناز کریمی (متخصص بیهوشی- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر علی غلامی (متخصص بیهوشی – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر محمدجواد نادرسپاهی (متخصص بیهوشی – عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر عقیق حیدری (متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر سعید محمدی ( متخصص بیهوشی- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکترالهام سیاه کمری (متخصص بیهوشی- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر مریم رحمتی نژاد ( متخصص بیهوشی- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر بهزاد همت پور ( متخصص بیهوشی- همکار اموزشی)

دکتر علی دارابی ( متخصص بیهوشی- همکار اموزشی)

گروه جراحی عمومی

اعضای گروه

دکتر محمدمهدی شاکری (متخصص جراحی عمومی- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر علی ویسی (متخصص جراحی عمومی – عضو هیئت علمی و استاد یار)

دکتر بهرام عزیزی (متخصص جراحی عمومی – هیئت درمانی)

دکتر کیوان حسینی(متخصص جراحی عمومی- هیئت درمانی)

گروه هماتولوژی و مدیکال انکولوژی و پیوند مغز استخوان

رییس گروه

دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص هماتولوژی و مدیکال انکولوژی و پیوند مغز استخوان

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای گروه

دکتر مهرداد پاینده ( فوق تخصص هماتولوژی و مدیکال انکولوژی و پیوند مغز استخوان و دانشیار)

 

گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

مدیر گروه

دکتر محمدباقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای گروه

دکتر مهرداد سیفی (فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکترغلامرضا امیریان (فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی- عضو هیئت علمی و استادیار)

دکتر علی مظفری (فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی- عضو هیئت درمانی)

 

گروه جراحی فک و صورت

مدیر گروه

دکتر هوشیار عباسی

 متخصص جراحی فک و صورت

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای گروه

دکتر فرزاد رضایی ( متخصص جراحی فک و صورت- عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی)

دکترمحمدحسن پلنگی ( متخصص جراحی فک و صورت- عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی)

دکتر هومن امیری (متخصص جراحی فک و صورت- عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی)

دکترآرش بهاری بندری ( متخصص جراحی فک و صورت- عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی)

دکتر احسان شوهانی ( متخصص جراحی فک و صورت- عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی)