معاونت آموزشی بیمارستان طالقانی کرمانشاه

اخبار معاونت آموزشی

معاون آموزشی

دکتر بهناز کریمی

متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی

معاون آموزشی بیمارستان طالقانی

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند استان

سوپروایزر آموزش

خانم مریم بهزادی

کارشناس پرستاری

کارشناس آموزش

خانم اکرم سورنی

کارشناس پرستاری

ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی، مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی طالقانی کرمانشاه

قابل توجه اعضاءهیئت علمی و فراگیران محترم رشته های آموزشی

جهت ارتباط بی واسطه با معاونت آموزشی می توانید از راه های زیر اقدام نمائید :

  • مراجعه به واحد معاونت آموزشی واقع در درمانگاه مرکز در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 9لغایت 13

 

  • برقراری تماس تلفنی با شماره :08338369815

 

  • ایمیل:drkarimibehnaz@gmail.com

 

  • ارسال پیام با استفاده از فرم روبرو

فرایند ارتباط بی واسطه با معاونت آموزشی

توانمندی اعضای هیئت علمی

کارگاه های و دوره های آموزشی برگزار شده توسط معاونت آموزشی و واحد آموزش بیمارستان طالقانی در سال های گذشته

کارگاه های آموزشی سال 1399

آشنایی با پزشک پژوهشگر

روش تحقیق کمی

روش تحقیق کیفی

اصول جستجو در پایگاه­های اطلاعاتی

پروپوزال نویسی

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی

ثبت بیماری ها (ریجستری)

آشنایی با SPSS

مقاله نویسی

فرآیند ارسال مقالات به مجلات

کارگاه نقد و داوری مقالات

آشنایی با سامانه پژوهان

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

کارگاه آشنایی با سامانه دیجیت

کارگاه های آموزشی سال 1400

پروپوزال نویسی , تنظیم گزارش نهایی و پیام پژوهشی

اخلاق پزشکی

پزشکی مبتنی بر شواهد

پزشکی مبتنی بر شواهد

استدلال بالینی

ارزیابی صلاحیت OSCE

روش تدریس بالینی

گزارش موردی

انواع مطالعات اپبدمیولوژیک

آشنایی با مطالعات کوهورت

روش تحقیق

شاخص های اندازه گیری مقایسه ای (1)

شاخص های اندازه گیری مقایسه ای (2)

اصول پیش بینی در مطالعات بالینی

آشنایی با End not

آشنایی با stata

طراحی مطالعات مورد شاهد

داده کاوی با نرم افزار IBMSPSS

کارگاه های آموزشی درخواست شده درسال 1401

روش ها و فنون تدریس بالینی

روش های تدریس اثربخش

روش تدریس مشارکتی

روش تدریس نمایشی یا علمی

روش تدریس سخنرانی

پزشکی مبتنی بر شواهد(مقدماتی ,پیشرفته)

نیازسنجی آموزشی

مورنینگ ریپورت براساس EBM

ژورنال کلاب براساس EBM

ژورنال کلاب و تفاوت آن با سمینار

شیوه های ارزشیابی بالینی

ارزشیابی آموزشی(ارزشیابی آغازین – ارزشیابی تکوینی –ارزشیابی تشخیصی-ارزشیابی تراکمی )

تحلیل سوالات

طراحی سوالات OSCE-PMP

طراحی آزمونها (چهارگزینه ای)

طراحی سوالات شفاهی ,کتبی

سامانه نوید و آموزش مجازی

بارگذاری محتوا

دستور العمل تصویری بارگذاری محتوا در سامانه نوید

ایجاد محتوا

دستور العمل تصویری ایجاد محتوا در سامانه نوید

ایجاد آزمون الکترونیک

دستور العمل تصویری ایجاد آزمون الکترونیک در سامانه نوید

کپی کردن محتوای دروس

دستور العمل تصویری کپی محتوای دروس در سامانه نوید

واحد توسعه آموزش بالینی(EDU)

واحد توسعه آموزش پزشکی با ریاست معاون آموزشی مرکز و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در دانشکده تشکیل شده است.

هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، نظارت و ارزشیابی جهت ارتقا کیفیت آموزش بالینی از طریق موارد زیر است:

ارزشیابی کیفیت آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیات علمی و فراگیران

نظارت بر فعالیت ها و برنامه های آموزشی

نیازسنجی وسیاست گزاری آموزش اعضای هیئت علمی و فراگیران

هدایت اعضای هیات علمی بسوی استفاده از روش های نوین آموزش

جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای

آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای که دانشجویان گروههای مختلف در بدو ورود به مرکز از آن اطلاع داشته باشند.

دریافت کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران سال تحصیلی 1401-1400

دریافت طرح درس گروه ارتوپدی سال تحصیلی 1401-1400