لیست سرویس های مورد نیاز کاربران

ردیف نام سرویس توضیحات
1
ارسال و دریافت نامه های اداری و سازمانی
2
ثبت و مشاهده ساعات تردد و مرخصی های پرسنل
3
اتصال به شبکه وب جهانی
4
مشاهده وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ردیف نام سرویس توضیحات
1
ثبت و پیگیری درخواست خدمات و پشتیبانی واحد فناوری اطلاعات
2
ثبت و مشاهده ساعات تردد و مرخصی های پرسنل
3
سامانه یکپارچه مانیتورینگ سرویس‌های درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت
(استعلام هویت، استحقاق سنجی بیمه، اصالت سنجی دارو، نسخه نویسی الکترونیک و ...)
ردیف نام سرویس توضیحات
1
مشاهده تصاویر پزشکی بیماران بیمارستان طالقانی (رادیولوژی-سی تی اسکن-ام آر آی)
2
ارسال پیامک لینک مشاهده تصاویر پزشکی به موبایل
3
مشاهده تصاویر پزشکی بیماران بیمارستان امام رضا بر اساس کد پذیرش یا نام بیمار
4
سامانه سان پا
5
مشاهده و ثبت خطاهای پرستاری، شاخص ها، مدیریت پرسنل
6
فرم ثبت گزارش خطاهای درمانی و شاخص های ایمنی بیمار
ردیف نام سرویس توضیحات
1
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
2
سامانه ثبت قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ردیف نام سرویس توضیحات
1
سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد
2
سامانه بیمه سلامت
3
سامانه استحقاق ستجی بیمه تامین اجتماعی
4
سامانه امنیت ساخد