خدمات بیماران

خدمات درمانی بیمارستان

مشاهده لیست خدمات درمانی ارائه شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه، واحدها و پزشکان ارائه دهنده خدمات و روش دسترسی به خدمات درمانی

خدمات درمانگاه بیمارستان

مشاهده خدمات ارائه شده در درمانگاه بیمارستان طالقانی کرمانشاه همراه با لیست پزشکان، متخصصین درمانی و آزمایشگاه ها

نوبت دهی پزشکان و درمانگاه

ورود به سیستم نوبت دهی درمانگاه و دیگر بخش های درمانی بیمارستان

آزمایشگاه، تصویربرداری و سونوگرافی

دسترسی سریع به برگه های جواب آزمایش بیماران یا تصاویر و گزارش های بخش های تصویربرداری و سونوگرافی

حقوق بیماران

آشنایی با حقوق بیماران و همراهان آنها به عنوان دریافت کنندگان خدمات درمانی و دسترسی به صفحه پیگیری حقوق خدمت گیرندگان

لیست پزشکان مرکز

لیست به روز پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص خدمت دهنده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه همراه با برنامه کاری آنها

لیست کارشناسان مرکز

لیست به روز کارشناسان درمانی، فیزیوتراپی، روانشناسی و تغذیه در بیمارستان طالقانی کرمانشاه همراه با برنامه کاری آنها