برگزاری جلسه توجیهی بدو ورود کارورزان ارتوپدی

جلسه توجیهی بدو ورود کارورزان گروه ارتوپدی در تاریخ 1401/5/1 با حضور دکتر مسعود قزلسفلو دستیار سال اول ارتوپدی جهت آموزش مستند نویسی پرونده های پزشکی, آیین نامه های پوشش و رفتار حرفه ای و کنترل عفونت و … به کارورزان ارتوپدی برگزار گردید.