تازه ترین خبرها

جلسه توجیهی بدو ورود کارورزان ارتوپدی

برگزاری جلسه توجیهی بدو ورود کارورزان ارتوپدی جلسه توجیهی بدو ورود کارورزان گروه ارتوپدی در تاریخ 1401/5/1 با حضور دکتر مسعود قزلسفلو دستیار سال اول ارتوپدی جهت آموزش مستند نویسی...

جلسه تیم مدیریت آموزشی و گروه بیهوشی

برگزاری جلسه تیم مدیریت آموزشی مرکز و گروه بیهوشی جلسه تیم مدیریت آموزشی مرکز و گروه بیهوشی در تاریخ 1401/4/28 جهت بررسی مشکلات گروه بیهوشی و ارائه راهکارها برگزار گردید....

اطلاعیه ها